Hướng Dẫn Sử Dụng Emo

Sửa !


Đầu tiên Chọn một trong các bộ emo cho sẵn





Thích biểu tượng nào , thì copy đoạn mã bên cạnh hình



Và dán kèm đoạn mã đó vào phần comments của bạn



Và đây là Kết Quả