Bảng Điều Khiển

Sửa !Lưu Ý Quan Trọng :

1 . Nguyên tắc Đặt tiêu đề bài viết ( làm sai cái này sẽ bị xóa bài )

2 . Bài viết làm sai thì sửa lại , không được xóa ( Trừ khi cái sai đó phạm vaò điều số 1 ở trên )

3 . Nếu là truyện do bạn tự dịch và đăng lên , hãy đóng dấu "BlogTruyen.Com" lên file ảnh để giữ bản quyền .  Đồng thời chọn cho bài nhãn "BlogTruyen.Com's ProJect" để mình đưa vào Mục Lục của Blog cho dễ 

4 . Phím tắt Quan trọng : Bấm Ctrl Z để hoàn tác một thao tác nào đó ( VD : như lỡ xóa một cái gì đó thì bấm Ctrl Z thứ đó sẽ xuất hiện trở lại )


Hướng Dẫn Cơ Bản :


Các hướng dẫn nâng cao :