Một Số Hình Ảnh có thể dùng để trang trí bài viết

Sửa !
Cách sử dụng :
1.Bôi đen hình bạn muốn dùng rồi bấm Ctrl c
2.Vào phần soạn thảo của bài viết, click chuột vào chỗ muốn hình xuất hiện và bấm Ctrl v


                                                      
                                                      
                                                      
 

                   
  http://4.bp.blogspot.com/-y_G1fAvrT1w/TgyIeCoAylI/AAAAAAAACCg/bLE8D0tyQJc/s288/download.png